Kommitteér
Arbetet inom KMK fördelas praktiskt på olika kommittéer som rapporterar till styrelsen.
Båtlivskommittén
Båtlivskommitténs jobbar för att främja medlemmarnas aktiva användning av sina båtar och gemenskapen inom klubben. Vi arrangera också eskadrar, mindre och större tävlingar och utbildningsaktiviteter av alla olika slag.
I övrigt jobbar vi i båtlivskommittén vidare med att främja medlemmarnas kunskap och
intresse för ett miljömedvetet och säkert båtliv och ansvarar för klubbens medverkan i båtlivets organisationer i Sverige och internationellt. Vi främjar även stil, tradition, kvalitet och miljötänkande. Vi verkar för efterlevnad av klubbens ledord. ”KMK står för begreppen stil, tradition, kvalitet och miljötänkande.

Kommittén svarar för:
* utbildningsverksamheten i klubben
* arrangerar eskader där medlemmar kan delta med sin egen båt
* ansvarar för kommunikationen i föreningen så som hemsida, KMK Nytt och sociala medier
* ansvarar för miljöfrågor inom klubben
* följer utvecklingen inom båtteknik
* ansvarar för inköp och försäljning av profilkläder för klubben
Per Smedfors
Ordf. Båtlivskommittén
Peter Sandstedt
Johan Macéus
Nils Gorton
Bo Rane
Hans Larsén
Hamnkommittén
KMK´s mål är att främja den svenska motorbåtsporten och dess båtlivs sunda utvecklingen.

Kommittén ska genom en aktiv verksamhet tillvarata medlemmarnas intressen och säkerställa en god och bra service till våra medlemmar och gästande båtar.

Kommittén ska genom en god förvaltning tillvarata hamnens miljö och karaktär på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.
Jacob Johansson
Ordförande
Tom Bertling
Björn Kaiser
Stefan Witz
Magnus Lindmark
Högbötekommittén
Högbötekommittén ansvarar för drift, underhåll och utveckling av fastigheten, verksamheten och hamnen på Högböte inom ramen för fastställda regler, godkänd verksamhetsplan och budget.

Kommittén sätter regler och tillämpningsanvisningar för medlemmars besök på Högböte och för hur verksamheten får bedrivas på klubbholmen.
Ola Jönsson
Ordförande
Cathrine Hedenström
Ulf Hedenström
Nina Ekengren
Jonny Ekengren
Viktoria Holländer Jagelid
Thomas Holländer
Camilla Ahlin
Frida Vikander
Jonas Vikander
Klubbkommittén
Klubbkommittén ansvarar för festligheter och arrangemang för klubbens medlemmar.
Claes Boltenstern
Klubbmästare
Nina Von Krusenstierna
Caroline Buffa
Tom Bertling
Josephine Charpentier
Victor Widing
Eva Bolinder
Förtjänstmedaljskommittén
Förtjänstmedaljskommittén föreslår utmärkelser för goda gärningar inom klubben.
Kristoffer Sparring
Ordförande
Elisabeth Gorton
Peter Sandstedt
Benny Witz
Göran Egnell
Magnus Anderberg
Erik Lundquist
Nils Ljung
Alvar Säker
Valberedning
Valberedningen ansvarar för tillsättningen av ledamöter i styrelse och kommittéer.
Viktoria Holländer Jagelid
Staffan Slörner
Dan Leksell
Benny Witz
Aron Sobin
Viktoria Holländer Jagelid
Racingsektionen KMK:R
Anders Bjurman
Ordförande
Anders Stark
Ledamot
Johan de Bourg Wetterlund
Vice ordförande
Sven Bengtsson
Ledamot
Lennart Jernfast
Ledamot
Morgan Jernfast
Ledamot
Niklas Friberg
Ledamot
Mikael Bengtsson
Ledamot
Linnéa Carlsson
Marcus Friberg
Bo Ahlström
Ungdomssektionen KMK:U
Carl Fredrik Aspegren
Ordförande
Lovisa Gorton
Isabella Kull
Postadress:
Box 24122
104 51 Stockholm
Besöksadress:
Villa Godthem,
Rosendalsvägen 9, 1 tr
Djurgårdshamnen Hamnkapten
070-260 27 13
Högböte Tillsyningsmän
070-259 92 29
Telefon kansli:
08-661 23 03, 08-661 26 90
Exp.tid:
mån-tors kl 09.00-16.00
fredag 9.00-13.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Medlemskap
Medlemsansökan
Båtregistrering
Ansökan om hamnplats
Ändra medlemsuppgifter
Anmälan
Förarskolan
Sjösportläger
KMK-Racet
Medlem
Kontaktformulär
Medlemsinloggning
Sociala medier
Facebook KMK
Facebook Högböte Klubbholme
Facebook KMK Racing KMK:R
YouTube
Båtlivskommittén Hamnkommittén Högbötekommittén Klubbkommittén Förtjänstmedaljskommittén Valberedning Racingsektionen KMK:R Ungdomssektionen KMK:U